Политика за защита на лични данни

I. Кой отговаря за обработването на данните?

Администраторът на данни е „СелектБГ.нет“ ЕООД. Ако имате въпроси относно обработването на данните Ви, моля свържете се с:

„СелектБГ.нет“ ЕООД
ул. „Цанко Церковски” № 15
гр. Велико Търново 5000
Телефон: +359 893 382367
Имейл: privacy@selectbg.net

II. Какви лични данни обработваме?

Личните данни, обработвани от нас, включват основни данни (напр. име, адрес, информация за контакт), информация за фактуриране (напр. данни за реквизитите на фактурата, банкови данни), данни от документацията (напр. бележки от обаждания и имейли) и данни, необходими за спазване на законови изисквания.

Ние обработваме лични данни, които получаваме от Вас в контекста на бизнес отношения или започване на бизнес отношения, или запис в контекста на законни интереси. Освен това обработваме данни, които законно получаваме от публично достъпни източници (например търговски регистър, имотен регистър, медии).

III. За какви цели и на какво правно основание ще бъдат обработвани Вашите данни?

a. Използване на уебсайта

Като част от работата на този уебсайт, ние събираме определени данни („лични данни“), които могат да се отнасят до идентифицирани или възможни за идентифициране физически лица, които са директно предоставени от потребителите на този уебсайт (напр. фамилия, собствено име, пощенски адрес), адрес на електронна поща, телефонен номер) или непряко (напр. IP адрес).

б. За отговор на Ваши запитвания, молби или жалби

Ние обработваме данните, които ни предоставяте в кореспонденцията Ви, за да отговорим на Ваши запитвания, молби или жалби. Обработването на данните Ви за тази цел се основава на Вашето съгласие. Получаването на личните Ви данни с тази цел се основава на Вашето свободно съгласие. Това означава, че не сте нито правно, нито договорно задължени да го направите. Ако обаче не предоставите личните си данни, няма да можем да отговорим на Вашите запитвания, молби или жалби.

в. Използване на “бисквитки”

Ние събираме информация от Вас като потребител на нашия уебсайт чрез използването на бисквитки, за да направим нашия уебсайт по-лесен за ползване, ефективен и сигурен. Това включва Вашия IP адрес (анонимизиран), тип на браузъра, езикови настройки, операционна система, тип устройство, име на домейн, хост на домейн, дата и час. Правното основание за това е Вашето съгласие, което изразявате чрез подходящите настройки на браузъра или устройството, за да разрешите бисквитките.

Категории получатели

За да се постигнат целите, посочени в точка III по-горе, Вашите данни може да се споделят със следните категории получатели:
• фирми за техническа поддръжка;
• одитори и инспектори;
• адвокати;
• власти и съдилища;
• анализатори и оператори на търсачки;
• оператор на социални медийни платформи;
• услуги за уеб анализи;
• доставчик на услуги за анкетиране или пазарни проучвания/запитвания на клиенти.

IV. Колко време съхраняваме личните Ви данни?

Обработваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е разумно необходимо, за да постигнем целите, посочени в точка III, а освен това в съответствие със законовите задължения за съхранение и документиране, които произтичат, наред с друго, от българското законодателство, или за установяване, предявяване и защита по правни искове.

Допълнителна обработка ще се осъществи само ако изрично сте дали съгласието си за по-нататъшното използване на Вашите данни или ако законосъобразно сме си запазили правото да обработваме данните за по-дълъг период.

Вместо да бъдат изтривани, е възможно данните да бъдат направени анонимни. В този случай всякаква препратка към дадена самоличност ще бъде премахната безвъзвратно, поради което и задълженията за заличаване съгласно закона за защита на личните данни също престават да се прилагат. В този случай каквато и да е препратка към дадена самоличност не може да бъде възстановена.

V. Вашите права

Съгласно приложимото в момента законодателство, Вие, като субект на данни, имате следните права по отношение на обработваните от нас данни:
• право на достъп (информация за данните, които обработваме за Вас),
• право на коригиране (поправка на неточни данни),
• право на ограничаване на обработката (ограничаване на обработката на данни),
• право на преносимост на данните,
• право на възражение, както и
• право на заличаване (изтриване на данни – „право да бъдете забравен“).

Ако данните Ви се обработват във връзка с наши законни интереси, имате право по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите данни по причини, произтичащи от дадена конкретна ситуация.

Ако обработването на данните Ви се основава на Вашето съгласие, имате право да го оттеглите по всяко време с бъдещ ефект. Това оттегляне не засяга законосъобразността на обработката на данните до тази дата.

За да упражните горепосочените права, моля, свържете се с нас чрез данните за контакт, посочени по-горе в точка I.

Ако смятате, че обработването на Вашите данни е в нарушение на приложимите закони за защита на личните данни или ако Вашите права за неприкосновеност на личния живот са нарушени по друг начин, моля, свържете се с нас, като използвате данните за контакт, посочени в точка I по-горе, за да ни уведомите за своите опасения, така че да можем съответно да реагираме. Освен това имате право да подадете жалба до компетентен надзорен орган.

Политиката за поверителност​ е обновена на 10.07.2019г

Бисквитките (“cookies”) ни помагат, за да ти предоставим определени функционалности и за да гарантираме възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждаш и използваш този сайт, ти се съгласяваш с използването на „бисквитки“ съгласно нашата Политика за използване на бисквитки

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close